Dil olmadan düşünmek mümkün mü?

Joanna Thompson İnsanlar on (veya tahminen de yüz) binlerce yıldan beridir kanılarını lisanla (lisanla) açığa vuruyorlar. Bu, tıbbımızın ayırt …

Posted On