BDDK’den donuk kredi kararı

BDDK’nin Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikler …

Posted On