İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı: Nasıl birlikte var olabiliriz?

İZMİR – İzmir Barosu Hayvan Hakları Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nin düzenlediği çalıştayın birinci gününde “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları”, “Hayvanlar İçin İnançlı Kentler” ve “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Hakları Konusundaki Sorumlulukları” başlıklı üç oturum gerçekleştirildi. İkinci gün ise atölye çalışmaları yapıldı. Çalıştayın sunumunu Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nden Asena Gülmez gerçekleştirirken, açılış konuşmaları da Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ve İzmir Barosu liderleri tarafından yapıldı.

‘HAYVANLAR DA KENTİN BİR PARÇASI’

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Lideri Nazlı Kayı açılış konuşmasında, hayvanlara mal değil can olarak bakılması gerektiğini söz ederek “Hayvanların da birlikte yaşadığımız bu kentin kesimi olduklarının farkında olmamız, ona nazaran de bütün haklarını muhafazamız gerekiyor. Bu manada Baro, Kent Plancıları Odası, Mimarlar Odası, hayvan haklarını savunan oluşum ve bireyler, kamu ve lokal idare temsilcileri ile çok çeşitli disiplinleri kapsayan bir program hazırladık ki, bu haklarla ilgili daha geniş ve bütüncül bakış ortaya koyabilelim” diye konuştu.

‘İNSAN VE HAYVAN BİRLİKTELİĞİ ÇALIŞTAYI BİRİNCİ DEFA GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

İzmir Barosu Lideri avukat Özkan Yücel konuşmasında, “Ne vakit ki bu dünyanın yalnız bize ilişkin olmadığını; üzerindeki tüm canlılarla birlikte paylaştığımız, çocuklarımızdan ve gelecekten emanet aldığımız bir varlık olduğunu kabulleniriz, buna uygun bir ömür şekli ortaya koyarız; işte o vakit adaleti sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bugün maalesef hayvanların hayat alanlarını hunharca ele geçiriyoruz, binalar kuruyoruz. Her gün vefatlarını seyrediyoruz. Onları koruyacak iştirakler yaratamıyoruz. Ve aslında dönüp ardımıza da bakmıyoruz birçok sefer. Türkiye’de birinci kere gerçekleştirilen Ömür Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı’nın nasıl bir ortada yaşayabiliriz, nasıl birlikte var olabiliriz sorularına katkı sunacağına inanıyorum.”

‘HAYVAN VE HAYVAN SEVERLERE ŞİDDET ARTTI’

Hayvanlara ve hayvan severlere yönelik şiddetin arttığına vurgu yaparak oturum açılışını yapan avukat Şefika Yıldırım Sert moderatörlüğünde gerçekleşen “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları” başlıklı birinci oturumda, Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nden Fatma Biltekin hayvan hakkı ihlalleri raporunu sunarak sayısal bilgilerle ihlallerin çarpıcı sonuçlarına değindi. Akabinde avukat Tuğçe Berber hayvan hakkı kavramından, ideolojide hayvanlara bakış açısından, memleketler arası hukuk ve ulusal mevzuatta hayvanların pozisyonundan kelam etti. Müellif aktivist Yalçın Ergündoğan medyada yer alan haberler üzerinden hayvan haklarının değerlendirmesini yaparken lisandaki ve zihindeki türcülüğe vurgu yaptı. Avukat Melike Özdemir Ballı’nın 5199 sayılı Hayvanları Müdafaa Kanunu’nda yer alan belediyelerin sorumlulukları, cezai yaptırımlar ve ihlaller karşısında başvurulacak yollar sunumuyla oturum son buldu.

‘KENT PLANLARINDA HAYVANLAR DA YER ALMALI’

Kentlerde modernist yaklaşım sonucu her alanda göz arkası edilenlere değinen ve kent planlarında kırılgan kesitler ile hayvanlara da yer verilmesi gerektiğini tabir eden Mete Hüsünbeyi moderatörlüğünde gerçekleşen “Hayvanlar için İnançlı Kentler” başlıklı öğlenden sonraki birinci oturumda; Dört Ayaklı Kent platformunun kurucusu Dr. Mine Yıldırım, kentte hayvanları etkileyen tahribatlardan, kent merkezlerinden hayvanların toplanarak çeperlere gönderilmesinden, kent ömrüne ahenk sağlayan hayvanlardan kelam etti. Akabinde Kent Plancıları Odası İzmir Şubesi Kent ve Hayvan Komisyonu’ndan Ayçin Vural ve Sima İpekyüz, hayvanların ömrünü etkileyen mega projeler, imar müsaadeleriyle ömür alanlarının tahribatı üzere bahislere değinerek rehber haritalama, izleme ve tesirli kara düzenlemeleri konusunda bir rehber hazırlayacaklarını belirtti. Son olarak Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nden Mihriban Artıktay sunumunda insan ve hayvan birlikteliğini yer ve yapılar üzerinden kıymetlendirerek, doğal hayat alanlarının yapılaşmaya açılmasından sonra yaban hayatının kent merkezlerine ilerlemesinden, tahlil için tabiatla uyumlu yapılaşma gerekliliğinden kelam etti.

KAMU TEMSİLCİLERİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Hayvanları Muhafaza Kanunu’nda yer alan kurumsal karmaşalara vurgu yaparak açılışı yapan Mustafa Aydın moderatörlüğünde gerçekleşen “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Hakları Konusundaki Sorumlulukları” başlıklı son oturumda ise 5199 sayılı maddede vazifeli kamu kurumları temsilcilerinin sunumları gerçekleşti. Tabiat Müdafaa ve Ulusal Parklar İzmir Vilayet Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Tabip Göksel Ateş, kurumun maddedeki misyonlarından ve saha çalışmalarından kelam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat ise belediyenin sorumluluklarını hatırlatarak İzmir genelinde yer alan hayvan bakımevlerinin şimdiki durumlarından, uygulamada karşılaşılan problemlerden kelam ederek yeni kurulan PAKO’nun bir barınak olmadığına, toplumsal hayat yerleşkesi olarak nitelendirdiklerine vurgu yaptı. İzmir Tarım ve Orman Vilayet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sıhhati ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özgür Baş ise sunumunda kanun uyarınca uygulanan idari para cezalarından, kurumun uyguladığı aşılama ve besleme çalışmalarından kelam ederek mevzuatta yer alan yönetmeliklere değindi.

Her oturum sonrasında soru- karşılık kısmında iştirakçilerin katkı ve sorularının çözümlenmesi sağlandı. Öğlen ortasında dağıtılan yemekler ve tüm çalıştay boyunca sunulan ikramların vegan hayat biçimine uygun oluşu da iştirakçiler tarafından en çok ilgi gören bahislerden biri oldu.

ATÖLYELERE AĞIR İLG

Çalıştayın ikinci gününde ise tekrar İzmir Barosu binasında “Kent Planlamasında Hayvanların Yeri”, “Birlikte Hayat ve Toplumsal Farkındalık”, “Doğal Hayatın Korunması ve Geliştirilmesi”, “Kamu- STK İş Birliği ve Yöntemleri” ve “Kent Ömründe Hayvan Hakları” başlıklı beş atölye çalışması düzenlendi. Bu atölyelerde her başlık konusunda yer alan yeni sıkıntılar farklı meslek ve kümeden iştirakçiler ve konuşmacılarla birlikte kıymetlendirilerek ortak tahlillere ulaşıldı. Gün sonunda her atölye oluşturduğu raporu tüm iştirakçilere sunarak sonuçlar üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

Hiçbir canlının bir diğerinin menfaati uğruna eziyet görmediği bir dünyada, daima birlikte yaşamanın da mümkün olduğuna dikkat çekmek isteyen çalıştayın sonuç bildirgesinin ilgili tüm kurumlara gönderileceği belirtildi. Çalıştay’ın tümü İzmir Barosu ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi YouTube sayfasında yayınlandı.