Gelire endeksli senedin detayları belli oldu

HAZİNE ve Maliye Bakanlığınca, 15 Haziran- 22 Haziran tarihleri ortasında gelire endeksli devlet içi borçlanma senedi (GES) ihracına ait talep toplama süreçlerinin gerçekleştirileceği, senetler için minimum talep fiyatının 1000 TL olup, 1 TL’nin katları halinde ihraç edileceği açıklandı.

Senetler, talep toplama periyodunu takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat hisselerine endeksli olacak.

Bu çerçevede, kelam konusu senetlerin getirilerine ait ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat hisseleri toplamı temel alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu tabirler yer aldı:

“Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek hedefiyle gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri ortasında, GES ihracına ait talep toplama süreçleri gerçekleştirilecektir. Kelam konusu senet, sadece gerçek şahıslara ihraç edilecek olup talep toplama süreçleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir:

1) T.C. Ziraat Bankası AŞ.

2) T. Halk Bankası AŞ.

3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Senetler için taban talep meblağı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları halinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama devrini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat hisselerine endeksli olacaktır.

Bu çerçevede, kelam konusu senetlerin getirilerine ait ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat hisseleri toplamı temel alınacaktır. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat hissesi meblağları gerçekleşmeleri sonucunda hesaplanan endeks pahası ile tekrar pahalanması prosedürüyle hesaplanacaktır.

GES’lerin kupon ödemelerinde temel alınacak beklenen hasılat hissesi meblağı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir kestirimi 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir kestirimi 308.151.000 TL) olan gelir varsayımı meblağı baz alınacaktır. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında kelam konusu projeksiyonların gelir kestirim sayısının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı temel alınmaktadır.

Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Süreksiz 67 nci hususu uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun unsurunda süreksiz unsur eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri ortasında iktisap edilen, DİBS’lerden elde edilen gelir ve kazançlara  yüzde 0 stopaj oranı uygulanacaktır.

Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde 0 olacaktır.”,

Ekonomistlerden Hazine ve Maliye Bakanlığı yansısı: Bu yaptığınız ayıp; piyasayla ilgili bilgiler piyasalar açıkken açıklanır

SPK’dan yurt dışı fonları için indirim kararı

 BDDK’dan tüketici kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenleme

‘Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi’ nedir?