Ankara Barosu’ndan adliye içinde Kur’an Kursu açılmasına tepki: Adliyeler din eğitimine özgülenmiş binalar değildir

Ankara Barosu, Ankara Adliyesi içinde Kur’an Kursu açılacağına ait T24’ün haberine ait olarak, “Adliyeler din eğitimine özgülenmiş binalar değildir” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi, isimli faaliyetler için dahi yetersizken ve adliye hizmetleri, binanın yetersizliği münasebeti ile farklı semtlerde bulunan farklı binalara taşınmışken, bu binada Kuran Kursu açılmasının izahı yönetimsel olarak da mümkün değildir” değerlendirmesi yapıldı.

Ankara Barosu Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliye binasında içinde Kuran Kursu açılacağı istikametindeki haberler üzerine açıklama yaptı. “Adliyeler din eğitimine özgülenmiş binalar değildir” başlıklı açıklama, şöyle:

“Adliye binaları; tarafsız ve bağımsız yargı organları tarafından adaletin tesis edildiği yerler olup bu binaların din eğitimine açılması demokratik, laik ve toplumsal hukuk devletinin gerekleri ile bağdaşmayacağı üzere yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına da gölge düşürecektir. Din ve vicdan hürriyeti, temel hak ve özgürlükler ortasında yer almakla Anayasanın 24. hususu kapsamında teminat altına alınmıştır. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve bu manada hiç kimse ibadete, dini ayin ve merasimlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kuran kurslarının, ilgili mevzuatta öngörülen yerlerde, şahısların meslek ve kimliklerinden bağımsız bir halde verilmesi mümkünken; iştirakçilerinin mesleklerine has ve kimliklerini ortaya koyacak formda Adliye binası içerisinde hakim – savcı ve çocukları için açılması, bu şahıslar bakımından, dini inanç ve kanaatlerini açıklama manasına gelecektir. Başsavcılık tarafından kursa katılacak olan hakim ve savcıların iştirak durumlarını 15.06.2022 tarihine kadar bildirilmesinin istenmesi, kursa katılacak ve katılmayacak hakim ve savcıların da tespiti manasına gelecektir ki, bu durumun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile bağdaşmayacağı izahtan varestedir.

“Bu binada Kur’an kursu açılmasının izahı yönetimsel olarak da mümkün değildir”

Sıhhiyede bulunan Ankara Adliyesi, isimli faaliyetler için dahi yetersizken ve adliye hizmetleri, binanın yetersizliği münasebeti ile farklı semtlerde bulunan farklı binalara taşınmışken, bu binada Kuran Kursu açılmasının izahı yönetimsel olarak da mümkün değildir. Hukukun ve kanunun kendisine yüklediği misyonla, temel hak ve özgürlüklerin faal biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamayı kendisine misyon edinen Ankara Barosu olarak, gerek Diyanet İşleri Başkanlığını gerekse de Adalet Bakanlığını, Kuran Kursunun Adliye Binasında açılması tarafındaki kararlarından ve bu taraftaki uygulamadan bir an evvel vazgeçmeye davet ediyoruz”.

TIKLAYIN | Ankara Adliyesi’nde Kur’an kursu