Altılı Masa’nın önerdiği yeni sistem STK temsilcilerine anlatılacak

DUVAR – Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği’nin 18 Haziran 2022 ‘de 13.30 – 17.30 saatleri ortasında, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği panele altılı masayı oluşturan siyasi partilerin Genel Lider Yardımcıları konuşmacı olarak katılacak.

İki oturumda gerçekleşecek panelin, Hukukçu Ece Güner Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek birinci oturumunda CHP Genel Lider Yardımcısı Muharrem Erkek, Deva Partisi Genel Lider Yardımcısı Av. Mustafa Yeneroğlu, DP Genel Lider Yardımcısı Bülent Şahinalp konuşmacı olacak.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin ikinci oturumunda ise; Gelecek Partisi Genel Lider Yardımcısı avukat Ayhan Sefer Üstün, UYGUN Parti Genel Lider Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Fazilet, Saadet Partisi Genel Lider Yardımcısı avukat Bülent Kaya konuşmacı olacak.

‘PANELİ, SÜRECE KATKI SUNMAK HEDEFİYLE DÜZENLİYORUZ’

Düzenleyecekleri panelle ilgili açıklama yapan Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği Genel Lideri Metin Ağırman gayelerini Türkiye’nin yine demokratikleşme sürecine güçleri ölçüsünde katkı sunmak olarak özetledi.

Ağırman bahisle ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Türkiye’nin yıllardır sürdürdüğü demokrasi gelişiminde uğradığı sekteyi ibretle görüyor ve tasayla izliyoruz.

* Her bir karışını ve her bir ferdini tıpkı sevdiğimiz ülkemizin milletlerarası hukuk normlarından, eşitlikçi hukuk siteminden ve temel insan haklarından uzaklaşan, tek karar vericili bir sisteme hakikat evrilmesini hakikat bulmuyoruz.

* Bu nedenle Cumhur İttifakı’nın getirdiği sisteme alternatif olarak Millet İttifakı’na mensup toplumun inanç, ömür ve siyasi tüm katmanlarını kapsayan 6 siyasi partinin ortak bir akılla gündeme getirdiği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” teklifini daha güzel anlamak, sürece sivil ve demokratik kitle örgütleri olarak sunabileceğimiz katkıları çözümlemek maksadıyla bu paneli düzenliyoruz.

* Panelde ülkemizde var olan sıkıntıların temel nedenlerini belirleyerek, müdahale noktalarını bulmak ve olumlu değişimi etkileyecek stratejilerin neler olacağını kamuoyu ile paylaşmak temel fikrimizdir. (HABER MERKEZİ)